BedreigingenDREIGING …

Informatie behoort in deze kennismaatschappij tot de kapitaalgoederen van een onderneming. Oneigenlijk gebruik van deze (bedrijfskritische en/of persoonlijke) informatie brengt ons bestaansrecht letterlijk in gevaar!
Omdat onze manier van communiceren (o.a. door de opkomst van social media) snel verandert, is ook de maatschappij in hoog tempo aan deze verandering onderhevig. Omdat nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, wordt het voor (rechts-)personen steeds lastiger om hun positie te bepalen, laat staan deze adequaat te beveiligen. We dienen onze weerbaarheid te vergroten door ons gedrag te veranderen. Imagoschade als gevolg van identiteitsfraude of door integriteitkwesties is het resultaat van de toenemende criminalisering op mondiale schaal.
HOE TE WAPENEN?

De factor mens en de wijze waarop hij integriteit juist weet toe te passen, is het enige betrouwbare wapen in de strijd tegen imagoschade. Alleen de verantwoordelijkheid en de integriteit van het individu kunnen de authenticiteit, waarden en normen van deze (rechts-)persoon waarborgen. TRES PRETIA imagomanagement is daarop het antwoord! Van onbewust, onbekwaam … naar bewust, bekwaam …
TRES PRETIA imagomanagement is een programma dat in zijn geheel of modulair binnen uw organisatie inzetbaar is. Het doel is om een cultuur- en gedragverandering teweeg te brengen waarbij verantwoorde omgang met bedrijfskritische informatie een impliciet onderdeel van het denken en doen van de medewerker wordt. Hiermee voorkomt u imagoschade, beperkt u kosten voor herstel, loopt u minder afbreukrisico bij hoge investeringen en wordt integriteit een USP.VOOR WIE?

TRES PRETIA imagomanagement is toepasbaar voor iedere organisatie die durft te onderkennen dat deze ‘nieuwe’ dreiging op het gebied van integriteit, informatie en communicatie een niet te onderschatten probleem is. Laat uw medewerkers en relaties ZIEN dat u het beschermen van uw en hun positie serieus neemt! Onderscheidt u door toepassing van de mogelijkheden van TRES PRETIA imagomanagement.
PRIVACY MATTERS

Privacy gaat ons aan het hart. Het stelt ons in de gelegenheid om onszelf te zijn zonder de hele tijd in de gaten te worden gehouden. Daarnaast is het een essentieel mensenrecht wat ons stukje bij beetje wordt ontnomen ....  Lees meer ...