Over ons ...

TRES PRETIA imagomanagement is een totaalconcept dat zowel in de breedte als in de diepte een drempel opwerpt tegen imagoschade.
TRES PRETIA ondersteunt, o.b.v. consultancy, organisaties bij het voorkomen van imagoschade door alle betrokkenen te transformeren van onbewust, onbekwaam naar bewust, bekwaam.
M.b.t. de omgang met bedrijfskritische informatie wordt een cultuur- en gedragverandering teweeg gebracht. Deze veranderingen maken dat iedere betrokken medewerker impliciet denkt en handelt om imagoschade te voorkomen. Het totaalconcept biedt, als te integreren proces of als modulaire aanpak, handvatten en richtlijnen voor Mens, Informatie en Veiligheid.